புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Black Jamun/நாவற்பழம்
OCTOPAL

Black Jamun/நாவற்பழம்

Regular price Rs. 90.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Ayurveda strongly recommends this berry for treating various conditions related to heart, arthritis, asthma, stomach pain, bowel spasm, flatulence and dysentery. The diuretic effects of jamun flushes toxins out of the kidneys, while the high fibre content aids in digestion and prevents nausea and vomiting.