புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Mango   / Mampalam / மாம்பழம்
OCTOPAL

Mango / Mampalam / மாம்பழம்

Regular price Rs. 23.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • It helps in fighting cancer. ...
  • Helps in maintaining cholesterol level. ...
  • It helps in cleansing skin. ...
  • Helps in regulating diabetes. ...
  • Helps in alkalising your body. ...
  • A way to lose weight. ...
  • An Aphrodisiac fruit. ...
  • For healthy eyes.