புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
3 Roses Tea Powder / Three Roses Thool  / 3 ரோஸ் தூள்
Brooke Bond

3 Roses Tea Powder / Three Roses Thool / 3 ரோஸ் தூள்

Regular price Rs. 5.29 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Tea reduces the risk of heart disease - Tea can potentially improve the blood flow around the body, by widening key arteries and reducing the risk of clots. Tea also contains antioxidants called 'flavonoids', which may slow down the onset and risk of heart disease.