புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
7UP  / Soft Drinks / Methu Panam / 7ப்  / மெதுபானம்
7UP  / Soft Drinks / Methu Panam / 7ப்  / மெதுபானம்
7UP  / Soft Drinks / Methu Panam / 7ப்  / மெதுபானம்
OCTOPAL

7UP / Soft Drinks / Methu Panam / 7ப் / மெதுபானம்

Regular price Rs. 34.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

calciumvitamin C and fruit juice. The drink will also have a low calorie count and only 3 grams of carbohydrates per serving, allowing it to meet consumer demand for low-carb foods