புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
A4 Sheet
Octopal Delivery அக்டோபல் பட்டுவாடா

A4 Sheet

Regular price Rs. 12.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
Dimensions: 210 x 297 mm. Everyone, even the uninitiated, knows that A4 is the classic paper size for printers and as such it is used for standard documents from letters to forms. It's the format of school notepads, children's books, encyclopaedias (which need more space for illustrations), magazines and leaflets.