புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Aashirvaad Atta /  ஆசிர்வாத் அட்டா
Aashirvaad

Aashirvaad Atta / ஆசிர்வாத் அட்டா

Regular price Rs. 32.05 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Aashirvaad Superior MP Atta is made using the 4-step advantage process which ensures 100% pure and natural whole wheat atta and retention of its natural dietary fibres and nutrients
  • Sourced directly from the farmers, Aashirvaad Superior MP Atta ensures that the flour is not tampered thereby maintaining the high quality
  • The essential nutrition remains locked in the whole wheat atta which helps in easy digestion and supporting immunity
  • The revolutionary mechanised packaging ensures that the atta remains untouched by hands, thereby making it safe
  • The dough made from Aashirvaad Superior MP Atta absorbs more water making the rotis soft, fluffy and delicious which helps you power through the day