புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Aavin Milk/ Aavin Pal / ஆவின் பால்
Aavin Milk/ Aavin Pal / ஆவின் பால்
Aavin Milk/ Aavin Pal / ஆவின் பால்
Aavin Milk/ Aavin Pal / ஆவின் பால்
Aavin Milk/ Aavin Pal / ஆவின் பால்
Aavin Milk/ Aavin Pal / ஆவின் பால்
Aavin Milk/ Aavin Pal / ஆவின் பால்
Aavin

Aavin Milk/ Aavin Pal / ஆவின் பால்

Regular price Rs. 13.80 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Aavin is the trademark of Tamil Nadu Co-operative Milk Producers' Federation Limited, a Tamil Nadu-based milk producer's union. ... The company produces a wide range of products, including milk, butter, yogurt, ice cream, ghee, milk shake, tea, coffee, and chocolate, among other goods.