புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Achi Asafoetida  / Aachi Perugayam / ஆச்சி  பெருங்காயம்
OCTOPAL

Achi Asafoetida / Aachi Perugayam / ஆச்சி பெருங்காயம்

Regular price Rs. 52.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Reduces Bloating. ...
  • Helps Relieve Asthma. ...
  • Helps Lower Blood Pressure. ...
  • Helps Reduce Menstrual Pain. ...
  • Treats Headaches Naturally. ...
  • Cures Insect Bites. ...
  • Helps Cure Indigestion. ...
  • Acts as a Laxative.