புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Achi Badam Mix / ஆச்சி  பாதாம் மிஸ்
Achi Masala

Achi Badam Mix / ஆச்சி பாதாம் மிஸ்

Regular price Rs. 143.75 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Aachi's Badam Drink Mix is a Health Drink liked by all from children to adults. It contains Milk Solid , Cashews, Almonds, Cardamom , Saffron and sugar. Method of preparation. Take one glass of milk (Hot/cold) add 2 tbsp Aachi Badam Powder to it and mix well.Now Aachi Badam Milk is ready to serve.