புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Vicks Action 500 Advanced / விக்ஸ் அக்சன் 500
Vicks

Vicks Action 500 Advanced / விக்ஸ் அக்சன் 500

Regular price Rs. 4.60 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Having the common cold and related symptoms may affect your mental and physical ability to perform. With Vicks’ NEW Action 500 Advanced, let nothing stop you from giving your best! It’s packed with proven ingredients in a single tablet to provide relief from not just cold and headache but also COUGH. Do not use in children below 12 years of age.