புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Apples / ஆப்பிள்பழம்
OCTOPAL

Apples / ஆப்பிள்பழம்

Regular price Rs. 30.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Good for Diabetics and Blood Sugar regulation. ...
  • Aids Weight Loss. ...
  • Enables Smoother Digestion. ...
  • Helps Relieve Constipation and Diarrhoea. ...
  • Protecting bones. ...
  • Reduces Cholesterol. ...
  • Boost Brain Power.