புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Ariel Matic Liquid Detergent, Top Load / ஏரியல்  சலவை திரவம்
Ariel

Ariel Matic Liquid Detergent, Top Load / ஏரியல் சலவை திரவம்

Regular price Rs. 115.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • New Ariel Matic Liquid Detergent removes tough stains, and protects colors in just 1 wash
  • New Ariel Matic Liquid Detergent is designed especially for automatic Washing Machines
  • 1 ltr of Ariel Matic Liquid washes as much as 1 KG powder
  • Ariel is the no. 1 brand recommended by LG, and no. 1 brand recommended by Washing Machine manufacturers globally
  • The unique cap design ensures 0 percent spillage, as the liquid retires back into the bottle