புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Arokya Milk / ஆரோக்ய பால்
OCTOPAL

Arokya Milk / ஆரோக்ய பால்

Regular price Rs. 31.05 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

This makes it perfect for kids, whether they are mixing it with their breakfast cereal or just drinking it. Arokya Toned Milk – With 3% fat, Arokya Toned Milk is a healthy choice for families, providing a balanced mix of essential ingredients. It brims with the goodness of our villages.