புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Athirasam / அதிரசம்
Krishna Sweet

Athirasam / அதிரசம்

Regular price Rs. 23.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Adhirasam is a traditional dessert eaten by the Indians belonging to the Southern state of Tamil Nadu. ... Usually made of flour, the adhirasam looks similar to a doughnut. The adhirasam is usually prepared and consumed during the Diwali celebrations.