புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Rice Flake / Avul /  அவுல்
OCTOPAL

Rice Flake / Avul / அவுல்

Regular price Rs. 10.05 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Certified organic. our farmers practise ancient natural vedic style of farming, using organic manure like animal excreta, vegetable compost and neem cakes. Our farmers use methods like crop rotation and hand weeding to maintain soil fertility and soil and to produce the wholesome crop which is very high in its nutrient content. No chemicals, pesticides, preservatives. made of unpolished red rice
  • Specially recommended for people with diabetes. Packed with iron
  • Source of carbs complete healthy meal
  • Very low in gluten
  • Our naturally produced brown rice poha is high in nutrition. rice is first parboiled, then flattened by pounding to remove the husk and dried. The drying process takes about 2 days. During this process partial fermentation takes place thereby bringing forth probiotic bacteria (making it beneficial for the gut helping in the absorption of nutrients) and additional b-vitamins