புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Ayyappa Ghee / ஐயப்ப நெய்
Ayyapa

Ayyappa Ghee / ஐயப்ப நெய்

Regular price Rs. 43.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Ghee is a class of clarified butter that originated in ancient India. It is commonly used in cuisine of the Indian subcontinent, Middle Eastern cuisine, Southeast Asian cuisine, traditional medicine, and religious rituals.