புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Baby Rub / Smoothing Vapor / குழந்தை விக்ஸ்
Vicks

Baby Rub / Smoothing Vapor / குழந்தை விக்ஸ்

Regular price Rs. 113.85 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

It can be effective in relieving cold symptoms in your baby like congestion and coughing. When you use a baby vapor rub, you can rub a light layer on their back, chest and neck areas. While the vapors tend to help baby all by themselves, the rubbing action helps to calm them down and make the product warmer.