புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Back Pain Roll On  / அமுர்தஜன்
Amrutanjan

Back Pain Roll On / அமுர்தஜன்

Regular price Rs. 97.75 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Amrutanjan Advanced Back Pain + Roll-On starts working in just 30 secs to give instant and long lasting relief. Packed with the power of capsaicin and clove oil, its deep penetrating action reaches the affected muscle and relieves pain. Just roll-on

Directions:

Adults and children over 12 years. Just roll 3-5 times in circular motion on the affected areas. Repeat as necessary but do not apply more than 4 times daily.

Ingredients:

Pudinah ( Mentha arvensis-Aerial part, satva), Gandhapura patra taila (Gaultheria fragrantissima-Lf., Ol.), Karpura (Cinnamomum camphora-Aerial part, Satva) , Lavanga taila (Syzygium aromaticum-Fl.Bd.,Ol.), Katuvira (Capsicum annuum-Fr., Satva), Base q.s