புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Badhusha / பாதுஷா
Krishna Sweet

Badhusha / பாதுஷா

Regular price Rs. 32.20 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

A good source of potassium, protein, calcium and essential vitamins, this food forms an ideal base for a healthy breakfast, especially if you're trying to lose weight.