புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Baking Soda  /  Soda (Cooking) / சோடா
OCTOPAL

Baking Soda / Soda (Cooking) / சோடா

Regular price Rs. 10.35 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Baking soda is a natural antacid. One of the baking soda benefits includes neutralising agent. ...
  • Known to be a natural alkalising agent. ...
  • Helps alleviate urinary tract infections. ...
  • It is known to be an exercise enhancer. ...
  • Boosts kidney function. ...
  • Treats gout and other joint problems.