புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Banana Stem / Valai thandu / வாழை தண்டு
OCTOPAL

Banana Stem / Valai thandu / வாழை தண்டு

Regular price Rs. 17.25 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Storage and Uses

Banana stem should be used fresh, in a day or two to prevent spoilage. Used to make juice and curries.

Benefits

Banana stem's high fiber content cleanses the digestive system, which in turn keeps many diseases away. Banana stem juice is traditionally used to cure kidney stones and urinary tract infections. Also, beneficial for weight loss.