புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Barley / பார்லி
OCTOPAL

Barley / பார்லி

Regular price Rs. 28.75 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

It prevents Breast Cancer, Gallstones, childhood Asthma and heart risks. Definitely an essential food to intake for women for gastro-intestinal health, also reduces risk of high blood pressure, Diabetes and high cholestrol. To add up to it all, it has phytonutrients which promotes better health through maintaining high blood levels