புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Lined Gourd  /  Peerkangai / பீர்கங்காய்
OCTOPAL

Lined Gourd / Peerkangai / பீர்கங்காய்

Regular price Rs. 5.75 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Some of the health benefits are listed below. Ridge gourd is extremely rich in dietary fibre and enriched with all the vital elements that include Vitamin-C, zinc, iron, riboflavin, magnesium, thiamine and traces of another minerals. It is low in saturated fat, cholesterol and calories that aids in weight loss.