புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Black Milagu  /  Karupu Milagu / கருப்பு மிளகு
OCTOPAL

Black Milagu / Karupu Milagu / கருப்பு மிளகு

Regular price Rs. 18.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • High in antioxidants. Free radicals are unstable molecules that can damage your cells. ...
  • Has anti-inflammatory properties. ...
  • May benefit your brain. ...
  • May improve blood sugar control. ...
  • May lower cholesterol levels. ...
  • May have cancer-fighting properties. ...
  • A versatile spice.