புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Crab / Nandu  / நண்டு
OCTOPAL

Crab / Nandu / நண்டு

Regular price Rs. 200.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • CRAB IS A GREAT SOURCE OF PROTEIN. Crab is one of the best possible dietary sources of protein available. ...
  • CRAB CONTAINS LONG-CHAIN OMEGA-3 FATTY ACIDS. ...
  • CRAB CONTAINS SELENIUM. ...
  • CRAB CONTAINS RIBOFLAVIN (VITAMIN B2) ...
  • CRAB CONTAINS COPPER AND PHOSPHORUS.