புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Boost / பூஸ்ட்
OCTOPAL

Boost / பூஸ்ட்

Regular price Rs. 114.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Boost® High Protein Drink provides complete and balanced nutrition with 20 g high-quality for muscle health plus 27 vitamins and minerals, including calcium and vitamin D to support strong bones. Enjoy as a snack or mini-meal to help meet daily nutritional needs.