புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Bottle Gourd Seed / Sorakkai vithai / சுரைக்காய்
OCTOPAL

Bottle Gourd Seed / Sorakkai vithai / சுரைக்காய்

Regular price Rs. 2.30 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • July and January is the suitable time for sowing Bottle gourd
  • Organic manure or FYM is mixed at the time of bed preparation or pot filling
  • Seeds are sown at 2
  • 5 x 2 m spacing
  • After sowing, bed or pot mixture should be moist