புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Brinjal  Seed / Kathari vithai / கத்தரி விதை
OCTOPAL

Brinjal Seed / Kathari vithai / கத்தரி விதை

Regular price Rs. 2.30 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Care should be taken not to plant the brinjals in a shady portion of the garden
  • The plants ought to have sufficient sunlight
  • From time to time, any weeds which might grow in the plants bed must be removed
  • The plants should be sprayed with the pesticides or insecticides if any disease is noticed
  • Stake plants over 24 inches tall
  • Water well and apply a balanced fertilizer every two weeks during the growing season
  • For bigger fruits, restrict to five or six per plant