புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Briyani Leaf / பிரியாணி இலை
OCTOPAL

Briyani Leaf / பிரியாணி இலை

Regular price Rs. 11.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Bay leaves are antifungal, anti-inflammatory, diuretic and astringent and can be used as remedy to relieve pain, improve menstrual health, treat cold & nosebleed and repel insects Bay leaves are rich in Vitamin B, Vitamin C, copper, potassium, calcium and manganese and are good for heart and kidney health.