புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Thulasi Briyani Rice  /துளசி பிரியாணி அரிசி
OCTOPAL

Thulasi Briyani Rice /துளசி பிரியாணி அரிசி

Regular price Rs. 39.10 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Briyani rice is gluten-free and low in fat. It contains all eight essential amino acids, folic acid, and is very low in sodium and has no cholesterol.Briyani rice has a low to medium glycemic index, meaning that energy is released at a slower, steadier rate leading to a more balanced level of energy.