புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Butter bean / Avarai vithai /  அவரை விதை
OCTOPAL

Butter bean / Avarai vithai / அவரை விதை

Regular price Rs. 2.30 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • To help conserve water, reduce stress, and encourage healthy growth, apply a 2- to 4-inch layer of chopped and shredded leaves, grass clippings, or shredded bark around the base of your plants
  • Allow about an inch of space between the mulch and the base stem of the plant