புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Cadbury Dairy Milk Chocolates
OCTOPAL

Cadbury Dairy Milk Chocolates

Regular price Rs. 10.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Rich in Polyphenols That Provide Several Health Benefits. ...
  • May Reduce High Blood Pressure by Improving Nitric Oxide Levels. ...
  • May Lower Your Risk of Heart Attack and Stroke. ...
  • Polyphenols Improve Blood Flow to Your Brain and Brain Function. ...
  • May Improve Mood and Symptoms of Depression by Various Means.