புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Candle  /  Meluguvarthi / மெழுகுவர்த்தி
OCTOPAL

Candle / Meluguvarthi / மெழுகுவர்த்தி

Regular price Rs. 3.10 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

In the developed world today, candles are used mainly for their aesthetic value and scent, particularly to set a soft, warm, or romantic ambiance, for emergency lighting during electrical power failures, and for religious or ritual purposes.