புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Castor Oil / விளக்கெண்ணெய்
Muyal

Castor Oil / விளக்கெண்ணெய்

Regular price Rs. 34.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Castor oil is a vegetable oil pressed from castor beans. Castor oil is a colourless to very pale yellow liquid with a distinct taste and odor. Its boiling point is 313 °C and its density is 0.961 g/cm³. It is a triglyceride in which approximately 90 percent of fatty acid chains are ricinoleates. Oleate and linoleates are the other significant components.