புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Cauliflower / காலிபிளவர்
OCTOPAL

Cauliflower / காலிபிளவர்

Regular price Rs. 23.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Contains Many Nutrients. The nutrition profile of cauliflower is quite impressive. ...
  • High in Fiber. ...
  • Good Source of Antioxidants. ...
  • May Aid in Weight Loss. ...
  • High in Choline. ...
  • Rich in Sulforaphane. ...
  • Low-Carb Alternative to Grains and Legumes. ...
  • Easy to Add to Your Diet.