புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Chicken Wings / கோழி இறக்கைகள்
OCTOPAL

Chicken Wings / கோழி இறக்கைகள்

Regular price Rs. 46.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Chicken Contains Nutrients Linked with Mood. ...
  • Chicken Provides Vitamins and Minerals Involved in Brain Function. ...
  • Chicken is Easy to Eat. ...
  • Chicken Builds Muscle. ...
  • Chicken Strengthens Bones. ...
  • Chicken Promotes Heart Health. ...
  • Chicken Aids in Weight Loss.