புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Chilli Seed / Milaga vithai / மிளகாய் விதை
OCTOPAL

Chilli Seed / Milaga vithai / மிளகாய் விதை

Regular price Rs. 2.30 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Chilli plants make great gifts for the cook or grow your own enthusiast. The more compact varieties will thrive in a cool conservatory, sheltered patio, or even a sunny window sill and the more you crop them the more they produce.

 

The chili pepper (also chile pepper or chilli pepper, from Nahuatl chilli) is the fruit of plants from the genus Capsicum, members of the nightshade family, Solanaceae