புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Cinthol Deo / சிந்தால் டியோ
Cinthol

Cinthol Deo / சிந்தால் டியோ

Regular price Rs. 11.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Cinthol Deo Bath Soap is a deodorizing bathing soap with premium fragrance that protects you from body odour all day long. Feel the freshness of deodorant in this soap. Its Insta Deo fragrance not only appeals to the senses but also keeps body odour in check for all your daily rigorous tasks.

With Cinthol Deo Soap, being Alive is Awesome. Explore the wide range of refreshing Cinthol bath soaps, available in 4 other variants, namely Confidence+, Cool, Lime and Original.