புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Clear Sampoo / கிளியர்
Clear

Clear Sampoo / கிளியர்

Regular price Rs. 1.72 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • This shampoo with the effective nutrium oil complex formulation shields the scalp and hair against the recurring of intensive hair damage
  • It eliminates dandruff and reduces grease and relieves itching
  • Keeps the scalp and hair nourished