புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Coconut Plant / Thenapillai /  தென்னம் பிள்ளை
OCTOPAL

Coconut Plant / Thenapillai / தென்னம் பிள்ளை

Regular price Rs. 230.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Rare Live Plant & Regular watering is necessary.Low Maintenance. It Requires Less Care,so it can even Be Grown by your Kids.
  • Comes In Safe And Secure Packing. We Use A Specially Ventilated Recyclable Package Which Ensures Healthy Delivery For Your Plants.
  • Planting : Dig a hole twice as wide and deep as the polybag your plant comes in. Backfill, mixing compost in with your top soil. Plant into the loosened soil.Regular watering is necessary