புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Comfort Morning Fresh Fabric Conditioner  / கம்ஃப்ர்ட்  ஃப்ரெஷ் ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர் சலவை
Comfort

Comfort Morning Fresh Fabric Conditioner / கம்ஃப்ர்ட் ஃப்ரெஷ் ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர் சலவை

Regular price Rs. 4.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Comfort is an after wash fabric conditioner
  • Only detergent is not enough - comfort is a small step after wash that coats each cloth fibre with a protective layer and prevents the damage caused by repeated washing
  • New-like shine - comfort nourishes and untangles cloth fibres damaged by washing and gives clothes an unbelievable shine
  • Long-lasting freshness - now with fragrance pearls for long-lasting freshness
  • Visibly soft clothes - leaves clothes feeling soft, smooth and great to wear
  • Easy to use - now its easy to use comfort pure in both bucket as wells as machine wash