புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Cotton Wool / பருத்தி பஞ்சு
OCTOPAL

Cotton Wool / பருத்தி பஞ்சு

Regular price Rs. 87.40 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

There are a variety of uses for these materials, and both forms of the product are typically readily available in stores, especially those that stock medical and cosmetic supplies. In the first sense, cotton wool is raw cotton that has been combed to remove impurities and then cleaned to sterilize it.