புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Country Chicken  / Nattukozhi  / நாட்டுகோழி
OCTOPAL

Country Chicken / Nattukozhi / நாட்டுகோழி

Regular price Rs. 320.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Chickens lay eggs. ...
  • Chickens create excellent fertilizer. ...
  • Chickens make great pets. ...
  • Chickens help clean your yard. ...
  • Chickens are like a natural garbage disposal. ...
  • Chickens are fairly easy to take care of. ...
  • Chickens help control bugs and weeds naturally. ...
  • Fresh, home-grown meat.