புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Dalda / Vanaspathi / டால்ட்ட
OCTOPAL

Dalda / Vanaspathi / டால்ட்ட

Regular price Rs. 20.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • There appear to be no health benefits of Vanaspati Ghee.
  • Vanaspati ghee is very high in trans fats, which can be harmful to the heart and can result in heart attacks and stroke.