புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Dark fantasy Choco fills  / டார்க் பாண்டசி
Sunfest

Dark fantasy Choco fills / டார்க் பாண்டசி

Regular price Rs. 31.05 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • It lowers the cholesterol.
  • Also lowers the Blood Pressure.
  • Produces Anti-oxidants into the body, good for preventing premature ageing.
  • Lowers the risks of heart problems because it is rich in flavonoids and gallic acid which include protective elements for cardio.
  • It also promotes good digestion.