புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Dettol Cool  Soap  /  டெட்டால்  கூல்
Dettol

Dettol Cool Soap / டெட்டால் கூல்

Regular price Rs. 10.56 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • DAILY PROTECTION: Dettol Cool Germ Protection Bathing Soap bar provides protection from a range of germs
  • GERM PROTECTION: Deeply cleanses and protects your skin from 100 illness-causing germs
  • HEALTHY SKIN: Contains more than 80% naturally derived ingredients and glycerin to keep skin moisturized and healthy
  • SOFTLY FRAGRANT: Dettol Cool fragrance to keep you fresh all day long
  • DOCTOR RECOMMENDED: All Dettol products are recommended by Indian Medical Association (IMA)