புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Dettol soap / டெட்டால்  சோப்பு
Dettol soap / டெட்டால்  சோப்பு
Dettol soap / டெட்டால்  சோப்பு
Dettol soap / டெட்டால்  சோப்பு
Dettol

Dettol soap / டெட்டால் சோப்பு

Regular price Rs. 10.35 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Dettol Soaps contain nourishing moisturizers that also provides Dettol's trusted germ protection from a wide range of unseen germs. It helps make skin softer smoother and healthy every day. Personal hygiene play a critical role in preventing the spread of illness and infection.