புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Dhal Vada / Paruppu Vadai / வடைகள்
OCTOPAL

Dhal Vada / Paruppu Vadai / வடைகள்

Regular price Rs. 5.75 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

It consists of black lentils, which are the richest source of protein and vitamin B. It is full of iron, folic acidcalciummagnesium and potassium. It makes the best substitute for vegetarians who don't eat meat and fish. She says, "It is the best way to keep your digestion in order.