புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Domex Toilet Disinfectant Cleaner / டொமெஸ்
Domex

Domex Toilet Disinfectant Cleaner / டொமெஸ்

Regular price Rs. 87.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Domex Disinfectant Expert Toilet Cleaner kills all germs dead including bacteria, virus, and fungi
  • Contains Power of Sodium Hypochlorite as recommended by Leading Health Organisation for disinfecting surfaces and destroying viruses
  • Thick formula for stain removal and fights unpleasant smell
  • Helps bring the shine back to the toilet bowl and leaves it sparkling clean
  • Unique bottleneck design which helps to pour the liquid easily into deep corners under toilet rim
  • Keeps toilet fresh, clean, and disinfected