புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Dove Soap  Cream / டோவ்  சோப்பு கிரீம்
OCTOPAL

Dove Soap Cream / டோவ் சோப்பு கிரீம்

Regular price Rs. 55.30 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

While ordinary soaps can strip skin of essential nutrients, Dove Beauty Bar has mild cleansers to care for skin as it cleans. With our ¼ moisturising cream, Dove Beauty Bar leaves your face and body feeling soft, smooth and more radiant than ordinary soap. You can see why we call it a Beauty Bar.